Plan klasifikacijskih oznaka

Plan klasifikacijskih oznaka za 2023.pdf

Zaštita potrošača

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka

Privola 

Zahtjev za brisanjem osobnih podataka pravo na zaborav

Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge

Jedinstvena oznaka sudionika na tržištu energije (EIC oznaka) operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom ZELENJAK PLIN d.o.o. glasi: 31X-ZELENJAK-PLN

Cijena plina i tarifne stavke za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (2022.-2026.)

Obavijest o promjeni opskrbljivača u obvezi javne usluge na distribucijskom području Zelenjak plin-a d.o.o. od 1.4.2021.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (2018.-2021.)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.