Plan klasifikacijskih oznaka

Plan klasifikacijskih oznaka za 2023.pdf

Zaštita potrošača

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka

Privola 

Zahtjev za brisanjem osobnih podataka pravo na zaborav

Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge

Jedinstvena oznaka sudionika na tržištu energije (EIC oznaka) operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom ZELENJAK PLIN d.o.o. glasi: 31X-ZELENJAK-PLN