Prirodni plin je u svom izvornom stanju bez mirisa. Operator distribucijskog sustava  ZELENJAK PLIN d.o.o. dodaje plinu mirisno sredstvo – odorant. Odorant se dodaje plinu u propisanoj koncentraciji pomoću autumatizirane odorizacijske stanice na način da možete sami osjetiti istjecanje  plina pomoću njegovog karakterističnog mirisa. Osobe s prosječnim osjetom mirisa mogu pravovremeno prepoznati i najmanje propusnosti na plinskoj instalaciji koje su daleko ispod granice opasnosti. Miris plina u slučaju istjecanja osjetit ćete na mjestima pored plinomjera, pored plinskih aparata, na spojevima plinskih aparat sa cijevnom instalacijom, te u gornjim dijelovima i kutovima prostorije, jer je prirodni plin lakši od zraka te se najprije pojavljuje u višim predjelima prostorije.

Mjere opreza kod pojave mirisa plina

Prema Pravilniku HSUP P600 propisane su mjere opreza kod pojave mirisa plina:

U zatvorenom prostoru:

Odmah ugasite sve plamene!

Odmah otvorite sve prozore i vrata!

Odmah zatvorite zapor plinomjera ili glavni zapor u ormariću!

U prostorije, u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom ili svjetlom!

Ne paliti šibicu ili upaljač!

Ne uključivati električnu sklopku!

Ne izvlačiti električni utikač!

Ne uključivati nikakvo električno zvonce!

Ne pušiti!

Nakon zatvaranja glavnog zapora, provjeriti dali su sve plinske armature zatvorene, a još otvorene zatvoriti! (pipci pripalnih plamenika, plinski hladnjaci itd.)

Svjetlo se smije paliti tek tada, kad se više ne osjeća nikakav miris plina!

Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe!

Ukoliko se uzrok pojave mirisa ne može pronaći, iako su zatvorene sve plinske armature, tada treba smjesta nazvati distributera plina. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok!

Ukoliko miris plina dolazi iz prostorije koje nisu  pristupne, tada treba smjesta obavijestiti policiju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaženja; istovremeno obavijestiti distributera plina!

Ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu, tada treba podrum dobro prozračiti, ali u njega ne ulaziti; obavijestiti ostale ukućane, a istovremeno i distributera plina!

Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nemoj otklanjati sam! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlaštene osobe distributera plina ili ovlaštenog plinoinstalatera!

Mjesta oštećenja treba učiniti pristupačnim za servisnu službu!

U slučaju pojave mirisa plina na otvorenom prostoru:

Ne koristite otvoren plamen (šibicu, upaljač), ne pušite!, osigurati mjesto propuštanja od prilaska drugih osoba, pozvati dežurnu službu distributera (0-24h) na brojeve telefona; 049/551-049 ili 049/551-050, mobitel: 099/378-8291 ili 098/378-829 i pričekati do dolaska dežurne ekipe operatora distribucijskog sustava.
U slučaju požara, eksplozije ili veće havarije, pozvati vatrogasce, policiju i hitnu medicinsku pomoć ili Centar 112.