Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Iz galerije

Novosti

Obavijest korisnicima plinskog distribucijskog sustava

 

plinomjer

Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustva operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. obavještavamo Vas da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13), koja stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

0800 805 819