IZVJEŠĆA O KVALITETI PRIRODNOG PLINA

Kvaliteta prirodnog plina-poveznica na objavu podataka

(Plinacro d.o.o): https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106

Standardna kvaliteta prirodnog plina

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Tuheljske-Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2022. godinu

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021. (Tuheljske Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021. godinu (Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021. godinu (Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2021. godinu

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020. godinu (Tuheljske Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020. godinu (Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020. godinu (Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2020. godinu

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti za 2019 godinu

Parametri kvalitete plina za 2019. godinu

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti za listopad 2019. godine

Parametri kvalitete plina za listopad 2019. godine

Izvještaj o kvaliteti plina 2019. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2018. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2017. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2016. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2015. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2014. za godinu.