IZVJEŠĆA O KVALITETI PRIRODNOG PLINA

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2024.(Klanjec-3bar-Klanjec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2024.(Kumrovec-3bar-Kumrovec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2024.(Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice).pdf

Parametri kvalitete plina 2024.pdf

 

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2023. (Klanjec-3bar-Klanjec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2023. (Kumrovec-3bar-Kumrovec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2023. (Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice).pdf

Parametri kvalitete plina 2023.pdf

 

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Klanjec-3bar-Klanjec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022.(Kumrovec-3bar-Kumrovec).pdf

Podaci o gornjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022.(Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice).pdf

Parametri kvalitete plina 2022. (od 1.10.2022.).pdf

Obračun isporučenog plina temeljem gornje ogrjevne vrijednosti (GCV)

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 100/21) i Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 100/21) kojima se propisuje obračun i naplata isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022. Novi način obračuna zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti Hg uz primjenu faktora korekcije za preračunavanje obujma plina pri standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima. Objava podataka o gornjoj ogrjevnoj vrijednosti plina propisana je od 15. listopada 2022. Radi promjene u načinu utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg koja je veća u odnosu na energiju iskazanu pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti Hd, HERA prilagođava iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, te stoga navedeno neće imati utjecaj na ukupan iznos za isporučenu energiju plina u odnosu na obračun kada se primjenjuje donja ogrjevna vrijednost Hd. Svrha prelaska na obračun isporučenog plina korištenjem gornje umjesto dosadašnje donje ogrjevne vrijednosti je primarno zbog ujednačavanja obračuna isporučene energije plina i usklađivanje na razini Europske unije.

Standardna kvaliteta plina.pdf

 

Kvaliteta prirodnog plina-poveznica na objavu podataka

(Plinacro d.o.o): https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106

Standardna kvaliteta prirodnog plina

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Kumrovec-3bar-Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednost za 2022. (Klanjec-3bar-Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2022. godinu (do 1.10.2022.)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021. (Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021. (Kumrovec-3bar-Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2021.  (Klanjec-3bar-Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2021. godinu

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020.  (Tuheljske Toplice-3bar-Tuheljske Toplice)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020. (Kumrovec-3bar-Kumrovec)

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina za 2020.  (Klanjec-3bar-Klanjec)

Parametri kvalitete plina za 2020.

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti za 2019

Parametri kvalitete plina za 2019.

Podaci o donjoj ogrjevnoj vrijednosti za listopad 2019. godine

Parametri kvalitete plina za listopad 2019. godine

Izvještaj o kvaliteti plina 2019. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2018. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2017. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2016. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2015. za godinu.

Izvještaj o kvaliteti plina 2014. za godinu.