Prirodni plin u Grad Klanjec dolazi 1982. godine kada je izgrađen plinovod transportnog sustava od Zaboka do Tuheljskih Toplica, Klanjca i Kumrovca. U navedenim mjestima izgrađene su i tri primopredajne mjerno-redukcijske stanice iz kojih operator distribucijskog sustava preuzima plin u  distribucijski sustav kojim upravlja. Izgradnjom navedenih mjerno-redukcijskih stanica počinje izgradnja distribucijske srednjetlačne mreže (3 bar) i zatim se počinju priključivati veći potrošači plina; Valjaonica čelika Kumrovec, Spomen dom Kumrovec, Politička škola Kumrovec, Pamučna predionica Klanjec, TRC Mihanović Tuheljske Toplice. Od 1982. do 1989. godine počinje se razvijati plinska distribucijska mreža sa kućnim priključcima za široku potrošnju, građena od čeličnih cijevi. Od 1990. godine počinje veliko širenje plinske mreže koja se gradi u općinama Tuhelj, Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Desinić,  i Gradu Klanjcu. Plinovodi su građeni od polietilenskih cijevi  i armature visoke gustoće (PEHD) koje su se pojavile na tržištu, te su potpuno istisnule uporabu čeličnih cijevi. Upravo zahvaljujući novim materijalima i novoj tehnologiji spajanja nastao je brz razvoj distribucijske plinske mreže, koja je do danas zahvatila sva naselja na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. Plinovod izgrađen od čeličnih cijevi postupno se zamjenjuje sa polietilenskim cijevima.

Distribucija prirodnog plina vrši se na području Grada Klanjca,  Općine Tuhelj, Općine Kumrovec, Općine Zagorska sela, Općine Kraljevec na Sutli, te manji dio na području Općine Desinić,  Općine Veliko Trgovišće i Općine Dubravica. Na distribucijskom području izgrađeno je 312 km plinske mreže. Ukupan broj krajnjih korisnika je 2600.

Do 1. travnja 2008. godine distribuciju plina vršio je  ZELENJAK d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec.

Od 1. travnja 2008. godine, stupanjem na snagu Zakona o tržištu plina,  distribuciju plina vrši ZELENJAK PLIN d.o.o., za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec.