Prirodni plin u Grad Klanjec dolazi 1982. godine. Tada je izgrađen magistralni plinovod od Zaboka do Tuheljskih Toplica, Klanjca i Kumrovca. U navedenim mjestima izgrađene su i tri primopredajne mjerno-redukcijske stanice od kojih distributer plina preuzima plin u svoj distribucijski sustav. Izgradnjom navedenih MRS-a počinje izgradnja distribucijske srednjetlačne mreže (3 bar), te se zatim počinju priključivati veći potrošači plina kao npr. Valjaonica čelika, Spomen dom, Politička škola u Kumrovcu, Pamučna predionica u Klanjcu, TRC Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Od 1982. do 1989. godine počinje se razvijati distribucijska mreža sa kućnim priključcima za široku potrošnju, građena od čeličnih cijevi. Od 1990. godine počinje veliko širenje plinske mreže, koja se gradi u općinama Tuhelj, Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Desinić,  i Gradu Klanjcu. Plinovodi su građeni od polietilenskih cijevi (PEHD) koje su se pojavile na tržištu, te potpuno istisnule uporabu čeličnih cijevi. Upravo zahvaljujući novim materijalima i novoj tehnologiji spajanja nastao je brz razvoj distribucijske plinske mreže, koja je do danas zahvatila sva područja na kojima ZELENJAK PLIN d.o.o. distribuira prirodni plin. Postojeći plinovod, građen od čeličnih cijevi, postepeno se zamjenjuje sa polietilenskim cijevima.

ZELENJAK  PLIN d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1 Klanjec, nastao je osnivanjem tvrtke kćeri matičnog poduzeća  ZELENJAK d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, (jedini osnivač-100% vlasništva) sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 40/07) i registriran je za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom kao osnovnim djelatnostima.  ZELENJAK PLIN d.o.o. započeo je sa svojim samostalnim radom 1. travnja 2008. godine sa sjedištem na adresi; Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec.  ZELENJAK PLIN d.o.o.  ovlašten je od HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN za ispitivanje plinskih instalacija. Distribucija prirodnog plina obavlja se na području Grada Klanjca, te općina Tuhelj, Kumrovec, Zagorska sela, Kraljevec na Sutli, te manji dio na području općina Desinić, Veliko Trgovišće i Dubravice. Na distribucijskom području izgrađeno je 310 km plinske mreže. Ukupan broj potrošača iznosi 2575.