Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ZELENJAK-PLIN-d.o.o.pdf

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.docx

Ugovor o opskrbi plinom 2022.-2023.pdf

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom 2022.-2023.pdf

Obrazac zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i-ili uvjeta priključenja.docx

Ugovor o distribuciji plina

Uvjeti ugovora o opskrbi plinom 2021.-2022.

Uvjeti ugovora opskrbljivača plinom za ugovor o opskrbi plinom kupca kategorije poduzetništvo 2020-2021.

Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge

Uvjeti ugovora opskrbljivača plinom za ugovor o opskrbi plinom kupca kategorije poduzetništvo 2020-2021

Ugovor o održavanju plinskog priključka

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta i energetske suglasnosti

Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav