Krajnji kupac može za pojedinačno obračunsko mjerno mjesto promijeniti opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača. Postupak promjene opskrbljivača provodi se zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca. Postupak promjene opskrbljivača za pojedinačno obračunsko mjerno mjesto, na temelju zahtjeva za promjenu opskrbljivača od strane krajnjeg kupca, započinje novi opskrbljivač pokretanjem postupka promjene opskrbljivača na informacijskom sustavu operatora tržišta plina (HROTE). Zahtjev za promjenu opskrbljivača podnosi krajnji kupac. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, a koji se preuzima iz informacijskog sustava operatora tržišta plina.

Poveznica za preuzimanje obrasca za promjenu opskrbljivača (HROTE):  https://www.hrote.hr/promjena-opskrbljivaca-301

Krajnji kupac slobodno bira novog opskrbljivača plinom prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi, a novi opskrbljivač nije dužan prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača, iznimno opskrbljivač plinom dužan je prihvatit zahtjev za promjenu opskrbljivača  krajnjeg kupca koji ima pravo na opskrbu plinom u obvezi javne usluge (kućanstvo) na području na kojem taj opskrbljivač obavlja opskrbu plinom u obvezi javne usluge.

Krajnji kupac može sklopiti ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača, a dužan ga je sklopiti najkasnije po završetku postupka promjene opskrbljivača. Datum početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača dogovorno utvrđuju krajnji kupac i novi opskrbljivač i unose u obrazac za promjenu opskrbljivača plinom. Postupak promjene opskrbljivača traje najviše 15 radnih dana računajući od dana pokretanja postupka.

Krajnji kupac ima pravo odustati od podnesenog zahtjeva za promjenu opskrbljivača za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača plinom, a prije završetka postupka promjene opskrbljivača plinom te zahtjev za odustajanje od promjene opskrbljivača dostaviti novom opskrbljivaču.

Poveznica na obrazac Zahtjeva za raskid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača:  Zahtjev za raskid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Poveznica na Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom:

Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom