Napomena:

od 01.04.2021.g. ZELENJAK PLIN d.o.o. ne vrši uslugu opskrbe plinom obvezi javne usluge na svojem distribucijskom području!

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. sijecnja 2018. do 31.ozujka 2018

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godine

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. godine

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu

Iznos tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom