Napomena:

od 01.04.2021. ZELENJAK PLIN d.o.o. ne vrši uslugu opskrbe plinom u obvezi javne usluge na svome distribucijskom području.

Od 01.04.2021. na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. opskrbu plinom u obvezi javne usluge vrši opskrbljivač u obvezi javne usluge E-ON PLIN d.o.o., Capraška 6, Zagreb.