Financijska izvješća za 2022. godinu

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU-Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2022. godinu pdf.

Registar ugovora za 2022.

Izvještaj o poslovanju za 2022.g.pdf

Odluka o prihvaćanju ostvarenja financijskog plana i plana nabave za 2022. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju I. izmjene financijskog plana i plana nabave za 2022. godinu.pdf

Financijski plan za 2022. godinu, I.izmjena.pdf

Plan nabave za 2022.g.

Plan nabave za 2022 (Izmjena)

Plan investicija za 2022. godinu.pdf

Izmjene i dopune Plana investicija za 2022.pdf

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2022.godinu.pdf

Financijski plan za 2022.

Sponzorstva u 2022.g.

 

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. godinu

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

(str. 1. – 3.)

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

(str. 4. – 20.)

Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu

Konsolidirani godišnji izvještaj poduzetnika za 2022. godinu

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu