Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za rujan 2022.pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za kolovoz 2022.pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022. (Objavljeno-14.06.2022.g.)pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Izjava direktora

Sprječavanje sukoba interesa  sukladno čl. 75. do čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Popis gospodarskih subjekata

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

 

 

Plan nabave za 2021.g.

Financijski plan za 2021.g.

Registar ugovora za 2020.g.

Plan nabave za 2020.g.

Financijski plan za 2020.g.

Registar ugovora za 2019.g.

Plan nabave 2019.g.

Financijski plan za 2019.g.

Registar ugovora za 2018.g.

Plan nabave za 2018.g.

Financijski plan za 2018.g.

Registar ugovora za 2017.g.

Financijski plan za 2017.g.

Plan nabave za 2017.g.

Registar ugovora za 2016.g.

Financijski plan za 2016.g.

Plan nabave za 2016.g.

Registar ugovora za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Financijski plan za 2015.g.

Registar ugovora za 2014.g.

Financijski plan za 2014. g.

Registar ugovora za 2013.g.

Financijski plan za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Financijski plan za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.