Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za rujan 2022.pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za kolovoz 2022.pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Dokumentacija o nabavi-Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022. (Objavljeno-14.06.2022.g.)pdf

Troškovnik i ponudbeni list.xlsx

 

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Izjava direktora

Sprječavanje sukoba interesa  sukladno čl. 75. do čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Popis gospodarskih subjekata

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

Planovi nabave i registri ugovora objavljeni su na stranici “Financijska izvješća” https://zelenjak-plin.hr/izvjesca/