Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu-1

zvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.-godinu-2

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.-godinu-3

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće 2017. godina

Izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostavrivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uoprabu informacija

Službenik za informiranje:
Ime i prezime: Tihomir Kušanić
e-mail: tihomir.kusanic@zelenjak-plin.hr
tel: 049 551 049