• Naziv i skraćeni naziv tvrtke: ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom (ZELENJAK PLIN d.o.o.)
  • Sjedište tvrtke: Klanjec (Grad Klanjec), Trg Antuna Mihanovića 1
  • Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u sudski registar: MBS: 080644917
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 41.940,41 euro, uplaćen u cijelosti
  • Ime i prezime člana uprave: Željko Ilić, jedini član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog račun:

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb,

IBAN: HR4323900011100354487

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb

IBAN: HR7123600001102442504

http://Izvadak iz sudskog registra.pdf