Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Centar za korisnike

Reklamacije i prigovori kupaca

Dostava podataka o oib-u

Priključenja, sanacije, montaža i demontaža plinomjera

Sigurnost

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

O nama

zgrada

· Naziv i skraćeni naziv tvrtke: ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom (ZELENJAK PLIN d.o.o.)

· Sjedište tvrtke: Klanjec (Grad Klanjec), Trg Antuna Mihanovića 1

· Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

· Broj pod kojim je tvrtka upisana u sudski registar: MBS: 080644917

· Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 316.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

· Ime i prezime člana uprave: Željko Ilić, jedini član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

· Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog račun:

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb,

IBAN: HR4323900011100354487

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb

IBAN: HR7123600001102442504

Prirodni plin u Grad Klanjec dolazi 1982. godine. Tada je izgrađen magistralni plinovod od Zaboka do Tuheljskih Toplica, Klanjca i Kumrovca. U navedenim mjestima izgrađene su i tri primopredajne mjerno-redukcijske stanice od kojih distributer plina preuzima plin u svoj distribucijski sustav. Izgradnjom navedenih MRS-a počinje izgradnja distribucijske srednjetlačne mreže (3 bar), te se zatim počinju priključivati veći potrošači plina kao npr. Valjaonica čelika, Spomen dom, Politička škola u Kumrovcu, Pamučna predionica u Klanjcu, TRC Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Od 1982. do 1989. godine počinje se razvijati distribucijska mreža sa kućnim priključcima za široku potrošnju, građena od čeličnih cijevi. Od 1990. godine počinje veliko širenje plinske mreže, koja se gradi u općinama Tuhelj, Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Desinić,  i Gradu Klanjcu. Plinovodi su građeni od polietilenskih cijevi (PEHD) koje su se pojavile na tržištu, te potpuno istisnule uporabu čeličnih cijevi. Upravo zahvaljujući novim materijalima i novoj tehnologiji spajanja nastao je brz razvoj distribucijske plinske mreže, koja je do danas zahvatila sva područja na kojima ZELENJAK PLIN d.o.o. distribuira prirodni plin. Postojeći plinovod, građen od čeličnih cijevi, postepeno se zamjenjuje sa polietilenskim cijevima.

ZELENJAK  PLIN d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1 Klanjec, nastao je osnivanjem tvrtke kćeri matičnog poduzeća  ZELENJAK d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, (jedini osnivač-100% vlasništva) sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 40/07) i registriran je za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom kao osnovnim djelatnostima.  ZELENJAK PLIN d.o.o. započeo je sa svojim samostalnim radom 1. travnja 2008. godine sa sjedištem na adresi; Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec.  ZELENJAK PLIN d.o.o.  ovlašten je od HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN za ispitivanje plinskih instalacija. Distribucija prirodnog plina obavlja se na području Grada Klanjca, te općina Tuhelj, Kumrovec, Zagorska sela, Kraljevec na Sutli, te manji dio na području općina Desinić, Veliko Trgovišće i Dubravice. Na distribucijskom području izgrađeno je 310 km plinske mreže. Ukupan broj potrošača iznosi 2575.

DONACIJE I SPONZORSTVA

Sponzorstva u 2013. g.

Sponzorstva u 2014. g.

Sponzorstva u 2015. g.

Sponzorstva u 2016. g.

Sponzorstva u 2017. g.

Sponzorstva u 2018.g.

Sponzorstva u 2019 .g.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2013. GODINU

GFI-POD ver. 2.0.4

odluka o prihvaćanju finan.izvještaja 2013.

Odluka o raspodjeli dobiti

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE UZVJEŠTAJE ZA 2013.

FINANCIJSKI PLAN 2013

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

Financijski plan za 2014. g.

GFI-POD 2014.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2014.

Odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2014.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

GFI-POD 2015.

odluka o prihvaćanju finan.izvještaja 2015.

Odluka o raspodjeli dobiti

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015.

Financijski plan za 2015. g.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2016

GFI-POD3 ZELENJAKPLIN 2016

odluka o prihvaćanju finan.izvještaja 2016.

Odluka o raspodjeli dobiti

Zelenjak plin 16-BILJEŠKE

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2017. g.

Plan nabave za 2017.g.

GFI_POD 2017. g.

odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja 2017. g.

odluka o raspodjeli dobiti 2017

Zelenjak plin 17 Bilješke

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2018. g.

Rpt_PlanNabave 2018

RPT_Ugovor (1)

Zelenjak plin, GFI-POD 18

odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja 2018. g.

odluka o raspodjeli dobiti 2018

Zelenjak plin 18 Bilješke

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2019 

PlanNabave-2019

REGISTAR UGOVORA 2019

Zelenjak plin GFI-POD 19.,16420 M

odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja 2019. g.

odluka o raspodjeli dobiti

Zelenjak plin 19, bilješke uz FI

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2020

Plan Nabave_ ZELENJAK PLIN d.o.o. – 2020

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU