Medijski osvrt na djelatnost distribucije plina  (izvor: https://www.energetika-net.com)  Djelatnost distribucije plinom bori se za život

 

Obavijest krajnjim kupcima kategorije poduzetništvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je 30.09.2022. Uputu o postupanju energetskim subjektima vezano uz Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22 i 106/22). Temeljem navedene Upute nalaže se zajamčenom opskrbljivaču HEP PLIN d.o.o. da na dan 1.10.2022. započne pružati zajamčenu opskrbu plinom svim kupcima kategorije poduzetništvo kojima 30.09.2022. prestaje ugovor o opskrbi plinom, a u skladu s člankom 5.stavak 7. Uredbe. Zajamčeni opskrbljivač će naplaćivati isporučeni plin do donošenja odluke iz članka 5a. stavka 6. Uredbe:

  • kupcima kategorije poduzetništvo iz članka 5a. stavka 7. Uredbe, u skladu s važećom odlukom o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, donesenim na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koju je donijela HERA (NN 108/22).
  • kupcima iz kategorije poduzetništvo iz  članka 2. stavka 3. Uredbe, u skladu s cijenom plina koja će biti utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Zajamčeni opskrbljivač će najkasnije do 31.10.2022. svim kupcima iz kategorije poduzetništvo kojima je započeo pružati zajamčenu opskrbu dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom zajedno s uvjetima ugovora zajamčenog opskrbljivača plinom, te informacije o novim okolnostima vezanim za prelazak na zajamčenu opskrbu.

Opskrba plinom u novom ugovornom razdoblju od 1.10.2022. do 1.10.2023.pdf

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

Od 1. travnja 2022. godine poduzetnici mogu podnijeti prijavu za dodjelu potpore na internetskoj stranici HAMAG BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije)

Poveznica na internetsku stranicu HAMAG BICRO;

https://hamagbicro.hr/najava-1-travnja-pocinju-prijave-za-program-dodjele-potpora-za-smanjenje-troskova-plina-za-mikro-male-i-srednje-poduzetnike/

 

Sigurnost kod korištenja plinskih atmosferskih trošila

Informacije o obradi osobnih podataka kupaca plina i korisnika usluga ZELENJAK PLIN d.o.o.

Obavijest o obustavi isporuke plina