Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Centar za korisnike

Reklamacije i prigovori kupaca

Dostava podataka o oib-u

Priključenja, sanacije, montaža i demontaža plinomjera

Sigurnost

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

Instalacija

Kućna plinska instalacija

Prema Tehničkim propisima HSUP-P600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska instalacija sastoji se od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja.

Mjesto primopredaje plina kupcu je mjesto izlaza plina iz plinomjera. Do te se točke ako je plinomjer smješten u ormariću na fasadi o plinskom sustavu mora brinuti distributer plina, a iza nje brigu o ispravnosti plinskih instalacija i plinskih naprava preuzimaju vlasnici i korisnici stanova i kuća. Ukoliko je plinomjer smješten unutar objekta, odgovornost distributera je do glavnog zapora (GZ), a vlasnika objekta za plinsku instalaciju u objektu, izuzev plinomjera i regulatora. Ovakva podjela odgovornisti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta na redovito ispitivanje unutarnje instalacije na nepropusnost (HSUP-P 601.111, Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija).

Shema kućne plinske instalacije

Rokovi redovnih periodičkih pregleda:

za obiteljske kuće i stambene zgrade: 10 godina ili prilikom zamjene plinomjera

za instalacije radnih prostora obrta i male privrede: 5 godina

instalacije plinskih kotlovnica i industrijske instalacije, te objekti bolnica, kazališta, škola, vrtića i sl.: 1 godina

obavezna kontrola i čišćenje dimovodnog uređaja: najmanje jednom godišnje

Ispitivanje plinskih instalacija smije vršiti isključivo stručno osposobljeni djelatnik sa vašim ovlaštenjem, koji je dužan o izvršenom ispitivanju izdati izvješće o ispravnosti. Bez obzira na takvu podjelu odgovornosti, vlasnik ili korisnik dužni su prijaviti svaku primjećenu neispravnost-dežurnoj službi distributera plina, kao npr. propuštanje plina, neispravnost ili oštećenje plinske instalacije.

 

Prema “Pravilniku o distribuciji plina” dužnost je distributera plina, da prigodom prvog puštanja plina u plinsku instalaciju:

 

od ovlaštenog plinoinstalatera preuzme dokaze o ispitivanju plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, ili sam izvrši ispitivanje putem svoje službe,

s karakterističnim mirisom plina (odorant), na prikladan način upozna vlasnika i korisnike plina kod puštanja plina u instalaciju,

upozna vlasnika i korisnike plina s mjerama opreza pri nekontroliranom izlasku plina,

upozna vlasnika ili korisnika sa smještajem glavnog zapora (GZ) za zatvaranje cjelokupne plinske instalacije, te položajima ručice na glavnom zaporu u slučaju otvorenog i zatvorenog protoka plina,

upozna vlasnika ili korisnika s postupkom aktiviranja regulatora tlaka u slučaju nestanka plina (ručno ili automatsko),

upozna vlasnika ili korisnika s mjestima postavljanja službenih plombi distributera, čije je oštećivanje ili skidanje kazneno djelo,

upozna vlasnika ili korisnika s potrebom striktnog pridržavanja uputa proizvođača za rad i rukovanje plinskim napravama, te periodičkog podešavanja izgaranja od strane ovlaštenog servisera,

upozna vlasnika ili korisnika s opasnostima zatvaranja ventilacijskih otvora (rešetki) ili drugih dovoda zraka do plinskih naprava,

upozna vlasnika ili korisnika s obvezom prijave distributeru naknadne ugradnje svake nove plinske naprave, a u slučaju građevinskih preinaka u objektu ili stanu, (kod ugradnje novih prozora, kuhinjske nape ili bilo kakvog ventilatora), s obavezom dogovora s predstavnikom distributera, područnim dimnjačarom i ovlaštenim servisom.

 

Održavanje plinske instalacije se sastoji od:

pregleda,

servisiranja

popravka plinske instalacije.

 

Te mjere omogućuju:

sigurnost i pouzdanost pri uporabi plina,

pravovremeno uočavanje promjena na plinskoj instalaciji,

djelotvoran doprinos zaštiti okoliša, jer se servisiranjem plinskih aparata osigurava:

niska emisija štetnih tvari,

racionalno trošenje plina,

postizanje trajnosti plinske instalacije.

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji registrirani su i stručno osposobljeni djelatnici. Izvješće o nalazu i stanju plinske instalacije kao i račun za obavljenu uslugu treba izdati svaka od ovlaštenih osoba.

 

Na plinskoj instalaciji nije dopušteno obavljati radove po principu “sam svoj majstor” jer time ugrožavate Vašu i sigurnost Vaših ukućana.

 

Održavanje plinske instalacije u Vašoj je odgovornosti, te morate omogućiti ovlaštenim osobama (distributer, instalater, serviser i dimnjačar) obavljanje redovitih pregleda i prema uputama proizvođača plinskog aparata pozivati ovlaštenog servisera.

 

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93 ȍl.18.): Vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju; postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.