Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Centar za korisnike

Reklamacije i prigovori kupaca

Dostava podataka o oib-u

Priključenja, sanacije, montaža i demontaža plinomjera

Sigurnost

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

Postupak priključenja

PODNESITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE:

u prostorijama ZELENJAK PLIN d.o.o, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec.

pozivom na broj 049 / 551-049 ili 049 / 551-050

Zahtjev možete podnjeti svakim radnim danom od 7.30 do 14.30 sati.

PRIPREMITE SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

kopiju katastarskog plana (ne starija od 6 mj.)

gruntovni izvadak

građevnu dozvolu ili (uporabnu dozvolu, rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, lokacijsku dozvolu, potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine)

 

IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA I PONUDE:

izlaskom na teren našeg tehničara ili inženjera u Vašoj prisutnosti odredit će se tehničko rješenje za izvedbu kućnog priključka za Vašu građevinu

Na osnovi tehničkog rješenja izradit ćemo troškovnik i ponudu za izgradnju plinskog priključka.

ISHODITE PISMENE SUGLASNOSTI:

od vlasnika svih parcela kojih treba prokopati od plinovoda do vaše građevine prema tehničkom rješenju

Nakon što se ispune gore navedeni uvjeti predložit ćemo Ugovor za priključenje na distribucijski sustav.

 

Za Vašu informaciju:

 

Plinski priključak započinje spojem na postojeći plinovod, a završava sa glavim zaporom i mjerno-regulacijskim setom na građevini.