Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Centar za korisnike

Reklamacije i prigovori kupaca

Dostava podataka o oib-u

Priključenja, sanacije, montaža i demontaža plinomjera

Sigurnost

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Izjava direktora.pdf 

Sprječavanje sukoba interesa  sukladno čl. 75. do čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – Popis gospodarskih subjekata.pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba radova i usluga.pdf

 

Financijski plan za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.

Plan nabave za 2013.g.

Financijski plan za 2013.g.

Financijski plan za 2014. g.

Registar ugovora za 2013.g.

Registar ugovora za 2014.g.

Financijski plan za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Registar ugovora za 2015.g.

Plan nabave za 2016.g.

Financijski plan za 2016.g.

Registar ugovora za 2016.g.

Plan nabave za 2017.g.

Financijski plan za 2017.g.

Registar ugovora za 2017.g.

Financijski plan za 2018.g.

Plan nabave za 2018.g.

Registar ugovora za 2018.g.

Financijski plan za 2019.g.

Plan nabave 2019.g.

Registar ugovora za 2019.g.

Financijski plan za 2020.pdf

Plan nabave za 2020.g.

Registar ugovora za 2020.g.

Financijski plan za 2021.g.

Plan nabave za 2021.g.