Nema plina:

– ako je zatvaran glavi zapor ili je bio zatvaran ulični plinovod, aktivirana je automatska blokada plinskog regulatora tlaka, u tom slučaju primijenite postupak deblokiranja regulatora,

– provjerite da li na svim trošilima nema plina, ako na nekom trošilu ima plina u tom slučaju pozvati ovlaštenog servisera da pregleda trošilo na kojem nema plina,

– ako nema plina ni na jednom trošilu, a otvorili ste glavni zapor i proveli ste postupak deblokiranja regulatora tlaka plina, nazovite dežurnu službu distributera plina (0-24 h) na tel. 049 / 551-049 ili 049 / 551-050 ili mob. 099 / 378-8291 i čekati dolazak dežurne ekipe.

Kvar ili smetnja na plinskom trošilu:

  • u slučaju kvara na plinskom trošilu pozvati ovlaštenog servisera koji će detektirati i ukloniti smetnju ili kvar,
  • preporuča se najmanje jednom godišnje servisirati plinska trošila, obično prije početka sezone loženja,
  • svaki ovlašteni serviser mora izdati potvrdu o ispravnosti plinskog trošila i izdati račun za izvršene radove. Ovu dokumentaciju obavezno čuvajte. Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti kod zastupnika pojedinih proizvođača plinskih naprava,
  • provjerite ispravnost dimovoda, pozivom ovlaštenog područnog dimnjačara, koji mora očistit dimnjak, provjeriti funkcionalnost, izdati potvrdu o ispravnosti dimovoda i izdati račun za izvršene radove. Ovu dokumentaciju obavezno čuvajte. Prilikom ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija distributer plina vrši uvid u dokumentaciju o održavanju plinskih trošila i dokumentaciju o ispravnosti odvoda produkata izgaranja.