Plinomjer ima pet znamenki gledajući s lijeva na desno, iza posljednje znamenke ima još tri znamenke koje mjere potrošnju plina u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su zarezom od prvih pet znamenki i u pravilu su u polju crvene boje.

 

plinomjer

 

Očitanje plinomjera na slici: 6937  m3     (0,598 m3 – zanemaruje se)

 

Ako se zbog kvara na plinomjeru ili neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošnja plina, tada će se očitanje procijeniti.

Svaki plinomjer se plombira od strane distributera plina i jedino je distributer plina ovlašten skidati plombu.