IZVEDBA PLINSKOG PRIKLJUČKA:

Trošak izvedbe priključka na plinski distribucijski sustav sastoji se od:

  • troška pripremno – završnih radova i
  • troška građenja priključka

Naknada za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška pripremno – završnih radova određena je Odlukom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina (NN 122/16).

Operator distribucijskog sustava i investitor priključka naknadu za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuju Ugovorom o priključenju na plinski distribucijski sustav.

Izgradnju plinskog priključka može izvoditi operator distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. i pravna ili fizička osoba ovlaštena od strane operatora distribucijskog sustava.