IZVEDBA PLINSKOG PRIKLJUČKA:

Trošak izvedbe priključka na plinski distribucijski sustav sastoji se od:

  • troška pripremno – završnih radova (Cjenik nestandardnih usluga) i
  • troška građenja priključka (Slobodno ugovaranje)

Naknada za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška pripremno – završnih radova određena je Odlukom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za određeno regulacijsko razdoblje.

Cjenik nestandardnih usluga objavljen je na internetskoj stranici ZELENJAK PLIN d.o.o.

Poveznica: https://zelenjak-plin.hr/cjenik/distribucija/

Operator distribucijskog sustava i investitor priključka naknadu za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuju Ugovorom o priključenju na plinski distribucijski sustav.

Izgradnju plinskog priključka može izvoditi operator distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. i pravna ili fizička osoba ovlaštena od strane operatora distribucijskog sustava.