Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Archive for the ‘Početna’ Category

Obavijest korisnicima plinskog distribucijskog sustava

 

plinomjer

Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustva operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. obavještavamo Vas da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13), koja stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

0800 805 819