Obavijest korisnicima plinskog distribucijskog sustava

  Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustva operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o. obavještavamo Vas da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina …