Centrala 049 / 551-050
Dežurstvo 099 / 378-8291
Mail info@zelenjak-plin.hr

Kontakt

Zelenjak plin d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

Centrala
049 / 551-049, 049 / 551-050
Dežurstvo
099 / 378-8291

Centar za korisnike

Reklamacije i prigovori kupaca

Dostava podataka o oib-u

Priključenja, sanacije, montaža i demontaža plinomjera

Sigurnost

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

Tipski ugovori i obrasci

Dokumenti

zahtjev-za-izdavanje-energetskih-uvjeta-i-energetske-suglasnosti

Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

 

Tipski ugovori

Ugovor o distribuciji plina-2016.g

Ugovor o opskrbi plinom-kućanstva 2014

Ugovor o održavanju plinskog priključka

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav

POPIS OVLAŠTENIH IZVOĐAĆA PLINSKIH PRIKLUČAKA

ODLUKA O NAKNADI ZA PRIKLJUCENJE I POVECANJE PRIKLJUCNOG KAPACITETA

PRAVILNIK O DAVANJU OVLASTENJA ZA IZVOÐENJE PLINSKIH PRIKLJUCAKA

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povečanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. godine

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija ODS ZELENJAK PLIN d.o.o. (listopad 2015.)

Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija

Ugovorni uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

Ugovorni uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

Uvjeti ugovora opskrbljivača plinom za ugovor o opskrbi plinom kupca kategorije poduzetništvo 2020-2021

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge

Uvjeti ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

Godišnje izvješće o pouzdanosti isporuke plina u 2012. godini

 

Pouzdanost isporuke plina odražava se stalnošću isporuke plina iz distribucijskog sustava u određenom vremenskom razdoblju, a iskazuje se brojem i trajanju neplaniranih prekida isporuke plina.

 

 

Neplanirani prekidi opskrbe plinom:

 

Tijekom 2012. godine nije bilo većih prekida isporuke plina uzrokovanih kvarovima na distribucijskom sustavu. Pojedinačni prekidi opskrbe plinom kod pojedinog kupca (12 kom.) odnose se na kvarove plinomjera, regulatora i druge opreme, pri čemu su ti kvarovi uklonjeni u roku od 4 sata.

Do prekida opskrbe plinom (do 6 sata) došlo je zbog oštećenja plinovoda od strane trećih osoba, uzrokovanih građevinskim radovima iskopa u neposrednoj blizini plinovoda. Ukupan broj takvih neplaniranih prekida opskrbe plinom u 2012. godini bilo je (8 kom.), pri čemu je broj korisnika plina kojima je bila obustavljena isporuka plina bio od (1 do 50). Služba za hitne intervencije sanirala je sva oštećenja unutar (6 sati) i uspostavila ponovnu opskrbu plinom.

Tijekom 2012. godine nije bilo proglašenog kriznog stanja u opskrbi plinom, pa ni po toj osnovi nije bilo zastoja u opskrbi plinom kupaca priključenih na distribucijski sustav.

 

 

Planirani prekidi opskrbe plinom:

 

Do prekida isporuke plina (4-8 sati) došlo je u tri navrata na dijelu distribucijskog sustava (do 250 kupaca) zbog planirane rekonstrukcije plinovoda. Ti prekidi opskrbe plinom pravovremeno su usuglašeni i najavljeni kupcima.

Ostali prekidi opskrbe plinom (35 kom.) odnose se na pojedinačne plinske priključke kupaca koji su bili u postupku redovnog održavanja, a prilikom čega je kupcima isporuka plina bila obustavljena opskrba plinom do (3 sata).

 

Opskrba prirodnim plinom od strane dobavljača plina izvršena je bez ograničenja količina, prema dinamici u skladu s ugovorom.